Dne 24. 12. 2002 je bila izdana v samozaložbi prva pesniška zbirka Mirana Zorna. Knjiga je zbirnik njegovega pesniškega ustvarjanja od mladosti do današnjih dni. Obsega 40 poezij in 9 ilustrativnih barvnih slik, prav tako avtorjevih stvaritev.
Vsebina poezij je osebno izpovednega, ljubezenskega značaja, povezanih s trenutki čutenja z okolico in predvsem z iskanjem sebe in sočloveka v naravi kot izhodu iz duševnih stisk.
Knjiga je v trdi vezavi, formata A5 in vsebuje 100 strani.

O knjigi:

Naslov knjige: To kar nosi srce
Avtor pesmi in slik v originalu: Miran Zorn
Založnik: Samozaložba, December 2002
Tehnični koordinator: Gregor Bremec
Lektor: Ksenija Bizjak
Fotografije: Foto atelje Pavšič-Zavadlav
Natisnila: GRAFIKA SOČA Nova Gorica
Število izvodov: 1000
Knjiga posvečena staršem: Mariji in Francu Zorn

menu